Услуге и формулари

______________

Корисници могу фотокопирати, скенирати коришћену архивску грађу и користити друге услуге које Архив Србије нуди у складу са важећим ценовником.

Архив Србије нуди услугу истраживања архивске грађе за истраживаче који нису у могућности да сами посете читаонице Архива, услугу издавања преписа докумената или уверења и оригиналних докумената са факултета и виших школа. Више информација о овим и другим услугама које нудимо можете наћи на следећем линку: Ценовник услуга у Архиву Србије („Сл. гласник РС, бр. 33/2013”).

За приступ архивској грађи или израду уверења потребно је попунити следеће формуларе:


- Захтев за коришћење архивске грађе и библиотечког материјала. Наведени захтев се попуњава у Архиву Србије, након чега корисници могу приступити грађи.

- Захтев за коришћење архивске грађе и библиотечког материјала за стране држављане. Наведени захтев је потребно попунити и послати Архиву Србије пре посете Архиву, с обзиром да одобрење страним држављанима, према одредбама Закона о културним добрима, издаје министарство надлежно за послове културе.

- Захтев за коришћење збирки докумената Безбедносно-информативне агенције

- Захтев за проверу досијеа БИА

Захтев за издавање уверења и фотокопија докумената у вези са одузимањем имовине