Подсећања

______________

Књиге Архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840-31120845-93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Плаћање није могуће у просторијама Архива Србије.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их ми можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Александар Арнаутовић 1888-1982. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 24

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Ђурђе Јеленић 1882-1947. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 23

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Риста Ј. Одавић 1870-1932. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 22

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Божидар Прокић 1859-1922. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 21

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Павле Поповић 1868-1939. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Пето коло. Књига 20 

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Живојин М. Перић 1868-1953. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Пето коло. Књига 19 

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Михаило Петровић Алас 1868-1943. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Пето коло. Књига 18

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Михаило Гавриловић 1868-1924. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Пето коло. Књига 17 

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве


Цена: 400.00 РСД

Јаша Продановић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Четврто коло. Књига 16


Цена: 400.00 РСД

Драгиша Лапчевић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотеке Подсећања. Четврто коло. Књига 15


Цена: 400.00 РСД

Радомир Путник. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Четврто коло. Књига 14


Цена: 400.00 РСД

Милован Ђ. Глишић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања.Четврто коло. Књига 13


Цена: 400.00 РСД

Јован Жујовић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 12


Цена: 400.00 РСД

Никола Пашић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 11


Цена: 400.00 РСД

Коста Цукић. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Треће коло. Књига 10


Цена: 400.00 РСД