Први светски рат. У документима Архива Србије. Том III

______________
Објављена архивска грађа
Први светски рат. У документима Архива Србије. Том III

Приредили: Љубинка Шкодрић, Александар Марковић, Београд 2018, 627.

У Зборнику је објављена архивска грађа која се односи на ратна збивања у периоду од августа до децембра 1915. године. Објављено је 877 докумената из фондова и збирки Архива Србије: Председништво Министарског савета Краљевине Србије, Државни савет Краљевине Србије, Министарство иностраних дела Краљевине Србије, Министарство просвете Краљевине Србије, Посланство Краљевине Србије у Лондону, Лични фонд Јован Жујовић, Збирка Војислава Јовановића Марамбоа, Збирка Реституција, Збирка Varia и Збирка плаката.

Књига садржи: предговор, документа са кратким описом садржаја, именски регистар и списак скраћеница.

Цена: 1,800.00 РСД


Поручите

Молимо попуните сва поља са знаком (*)


Први светски рат. У документима Архива Србије. Том III

Категорија: Објављена архивска грађа

Цена: 1,800.00 РСД