Водичи

______________

Књиге Архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840-31120845-93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Плаћање није могуће у просторијама Архива Србије.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их ми можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Водич Архива Српске православне епархије Будимске

Аутори: Бошко Ђенић, Славица Тимотијевић, Вера Филиповић


Цена: 600.00 РСД

Цена са попустом: 420.00 РСД

Кроз Архив Србије

Књига је штампана на српском, енглеском, француском и руском језику


Цена: 80.00 РСД

Цена са попустом: 56.00 РСД

Водич Архива Србије

Књига 2


Цена: 300.00 РСД

Цена са попустом: 210.00 РСД

Књажеска канцеларија 1815 - 1839

Приређивач: Јелена Милић Грчић


Цена: 250.00 РСД

Цена са попустом: 175.00 РСД