Издања Архива Србије

______________

Књиге Архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840-31120845-93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Плаћање није могуће у просторијама Архива Србије.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их ми можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Посланство Краљевине Србије у Петрограду 1889–1897

Историја српске дипломатије - документа

Књига 9/Том II

Цена: 1,000.00 РСД

Српски војник у Првом светском рату

Визуелна историја. Књига 5

Фотомонографија

Цена: 1,800.00 РСД

Србија и Срби у Првом светском рату 1917–1918

Визуелна историја. Књига 3

Цена: 1,800.00 РСД

Књига истраживача Архива Србије. Том II

1934–1939.

Серија Историја Архива Србије. Књига 3/II

Цена: 500.00 РСД

Књига истраживача Архива Србије. Том I

1901–1933.

Серија Историја Архива Србије. Књига 3/I

Цена: 500.00 РСД

Архив Србије

Поводом 120 година од оснивања

Светлост Архива

Поводом 120 година Архива Србије

Каталог изложбе

Цена: 1,000.00 РСД

Краљевина Србија и Сједињене Америчке Државе. Документа

Мала библиотека Архива Србије

Књига 4

Цена: 1,000.00 РСД