Издања Архива Србије

______________

Књиге Архива Србије можете купити уплатом на жиро рачун 840-31120845-93, модел: 97 позив на број: 3702351040174231400. Плаћање није могуће у просторијама Архива Србије.

Књиге се наручују и путем сајта наруџбеницом испод сваког издања. По извршеној уплати, књиге можете преузети лично, или Вам их ми можемо послати курирском службом, по важећем ценовнику.

Светлост Архива

Поводом 120 година Архива Србије

Каталог изложбе

Цена: 1,000.00 РСД

Краљевина Србија и Сједињене Америчке Државе. Документа

Мала библиотека Архива Србије

Књига 4

Цена: 1,000.00 РСД

Први светски рат. У документима Архива Србије. Том III

Aрхивска грађа која се односи на ратна збивања у периоду од августа до децембра 1915. године

 

Цена: 1,800.00 РСД

Посланство Краљевине Србије у Берлину 1881-1902

Историја српске дипломатије – документа

Књига 10

Цена: 900.00 РСД

Дипломатско представништво Србије у Бечу 1874-1877. Том I

Историја српске дипломатије – документа

Књига 5

Цена: 1,000.00 РСД

Посланство Краљевине Србије у Петрограду 1879–1888. Том I

Историја српске дипломатије – документа
Књига 9

Цена: 999.00 РСД

Народне пословице. Сакупио Риста Ј. Одавић

Мала библиотека Архива Србије. Књига 3
Издање садржи комплет од три свеске

Цена: 999.00 РСД

Александар Арнаутовић 1888-1982. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 24

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве

Цена: 400.00 РСД

Ђурђе Јеленић 1882-1947. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 23

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве

Цена: 400.00 РСД

Риста Ј. Одавић 1870-1932. У фондовима и збиркама Архива Србије

Библиотека Подсећања. Шесто коло. Књига 22

Поводом 120 година од оснивања Државне Архиве

Цена: 400.00 РСД