Формулари и услуге

______________

Корисници могу фотокопирати, скенирати коришћену архивску грађу и користити друге услуге које Архив Србије нуди у складу са важећим ценовником.

Архив Србије нуди услугу истраживања архивске грађе за истраживаче који нису у могућности да сами посете читаонице Архива, услугу издавања преписа докумената или уверења и оригиналних докумената са факултета и виших школа. Више информација о овим и другим услугама које нудимо можете наћи на следећем линку: (линк)Ценовник услуга у Архиву Србије („Сл. гласник РС, бр. 33/2013”).(линк)

За приступ архивској грађи или израду уверења потребно је попунити следеће формуларе.


(линк)- Захтев за коришћење архивске грађе и библиотечког материјала(линк). Наведени захтев се попуњава у Архиву Србије, након чега корисници могу приступити грађи.

(линк) - Захтев за коришћење архивске грађе и библиотечког материјала за стране држављане(линк). Наведени захтев је потребно попунити и послати Архиву Србије пре посете Архиву, пошто одобрење страним држављанима, према одредбама Закона о културним добрима, издаје министарство надлежно за послове културе.

(линк) - Захтев за коришћење збирки докумената Безбедносно-информативне агенције(линк)

(линк) - Захтев за проверу досијеа БИА(линк)

(линк) - Захтев за издавање уверења и фотокопија докумената у вези са одузимањем имовине(линк)

a

Србија и Русија 1838–1918

Архив Србије приређује изложбу поводом званичне посете министра спољних послова Русије.


a

Корисне информације

У петак 28.5.2018.год. Архив Србије ће радити од 08 до 16 часова.