Стручни испит

______________

Архив Србије сваке године организује полагање стручног испита у архивској делатности за кандидате са средњом, вишом и високом стручном спремом.

Стручни испит у архивској делатности


Идеја о потреби школовања архивског кадра и њиховој обуци присутна је од оснивања Државног архива крајем 19 века. У разним архивистичким законским пројектима и уредбама планирано је оснивање архивистичких школа за особље архива. Повремени курсеви за архивске раднике у Србији организовани су од 1949. године, да би од 1956. године био уведен стални стручни течај са практичним вежбама, који је у почетку трајао девет месеци, а од 1973. године шест месеци.

Од 1992. године у Архиву Србије се одржавају стручне консултације у виду сажетих предавања у трајању од једне до две недеље и стручни испити за кандидате са средњом, вишом и високом стручном спремом. Програм стручног испита састоји се од општег и посебног дела. У оквиру општег дела сви кандидати, без обзира на степен школске спреме, полажу предмет – Уставно уређење. Посебни део програма стручног испита разликује се у односу на школску спрему. Предмети предвиђени овим програмом су: Архивистика; Канцеларијско пословање и архивско законодавство; Организација власти и историја установа; Национална историја од 18. до 20. века; Информатика; Ћирилска палеографија са основама старословенског језика; страни језик (по избору).

Поред предавача из Архива Србије за одговарајуће предмете у протеклих неколико година ангажовани су предавачи са факултета и института: проф. др Владан Петров и проф. др Зоран Мирковић (Правни факултет Универзитета у Београду), проф. др Татјана Суботин Голубовић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), др Петар В. Крестић (Историјски институт Београд).

 

 

 

 

 

a

Србија и Русија 1838–1918

Архив Србије приређује изложбу поводом званичне посете министра спољних послова Русије.


a

Корисне информације

У петак 28.5.2018.год. Архив Србије ће радити од 08 до 16 часова.